Mobility Package

Mobility Package is een pakket voor de Europese wet- en regelgeving voor de transportsector. In dit pakket zijn regels opgesteld voor alle EU-lidstaten om een eerlijk speelveld voor transporteurs te creëren. Hierdoor is niet alleen de concurrentie eerlijker, maar worden ook de werkomstandigheden van de chauffeurs in de lidstaten verbeterd. 

De nieuwe regels zijn opgesteld voor onder andere de rij- en rusttijden en cabotage. De regels worden vanaf 2021 doorgevoerd in de komende jaren. 

BEKIJK DE TIJDLIJN

mobility package

Benieuwd wat er allemaal gaat veranderen? 

Lees onze blog over Mobility Package: wat zijn de veranderingen voor 2022 en 2023? voor alle informatie.

Blog lezen